• Tromper; en faire accroire à; blouser; berner
    Lừa dối ai
    en faire accroire à quelqu'un

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X