• Tromper; leurrer; duper, rouler; embobiner
  Lừa khách hàng
  rouler ses clients
  Épier
  Âne; baudet
  lừa cái
  ânesse; bourrique
  lừa con
  ânon ; bourricot
  lừa ưa nặng
  personne qui ne se soumet qu'à la manière forte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X