• (y học) ulcère
  Loét dạ dày
  ulcère de lestomac
  Ulcéreux
  Vết thương loét
  plaie ulcéreuse
  dạng loét
  ulcéro…de
  gây loét
  ulcérogène
  sinh loét
  ulcératif
  loen loét
  (redoublement ; sens atténué) légèrement ulcéreux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X