• (sử học) épieu ; javeline ; hast.
  (toán học) (cũng như thương số) quotient.
  Aimer.
  Mẹ thương con
  mère qui aime ses enfants.
  Avoir pitié ; avoir de la compassion.
  Thương người nghèo
  avoir de la compassion pour les pauvres
  khi thương củ ấu cũng tròn
  le fardeau qu'on aime n'est point lourd
  Thương thì cho roi cho vọt
  ��qui aime bien châtie bien.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X