• Puiser; prendre (avec une cuillère ou une louche)
  Múc nước
  puiser de l'eau;
  múc cháo
  prendre de la soupe (avec une cuillère ou une louche)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X