• (tiếng địa phương) faire
  Anh mần chi đó
  que faites-vous là?
  Couvert de minuscules boutons; couvert de rougeurs
  Rôm sảy mần cả cổ
  cou tout couvert de minuscules boutons de barbouille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X