• Fragment; bout; bribe; lambeau
  Mẩu giấy
  bout de papier
  Một mẩu đời ông ta
  un fragment de sa vie
  Mẩu chuyện
  bribe de conversation
  Mẩu câu
  des lambeaux de phrase
  Mẩu thuốc
  bout de cigarette quon a fini de fumer; mégot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X