• Éperon; avancée en pointe
  Mỏm đá
  éperon rocheux;
  Mỏm núi ngang
  avancée en pointe d'un contrefort
  (giải phẩu học) apophyse
  Mỏm khớp
  apophyse articulaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X