• Paragraphe; rubrique
  Chương mục
  chapitre, paragraphe;
  Mục báo
  rubrique de journal
  Pourri; carié
  Gỗ mục
  bois pourri
  Xương mục
  os carié

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X