• Os
  Xương dẹt
  os plats
  Xương dài
  os long
  Xương hộp
  os cubo…de
  Cúc xương
  boutons en os
  bệnh xương
  (y học) ostéopathie
  bộ xương
  (sinh vật học, sinh lý học) ossature; squelette
  da bọc xương
  navoir que la peau sur les os
  đau xương
  (y học) ostéalgie
  đặc xương
  (y học) ostéopétrose
  gai xương
  (y học) ostéophyte
  gầy giơ xương
  navoir que les os et la peau; on compterait ses os
  giòn xương
  (y học) ostéopsathyrose
  hóa xương
  ossifier
  hủy xương
  (y học) ossifluent
  khoa xương
  (y học) ostéologie
  loãng xương
  (y học) ostéoporose
  nhuyễn xương
  (y học) ostéomalacie
  nhức xương
  (y học) douleur ostéocope; ostéodynie;
  tạo xương
  ostéogène
  thoái hóa xương
  (y học) ostéose
  thủ thuật đục xương
  (y học) ostéotomie
  thuật chỉnh xương
  (y học) ostéoclasie
  tiêu xương
  (y học) ostéolyse
  to xương
  ossu
  Phụ nữ to xương une femme [[ossue !]] viêm [[xương -]] y học [[ostéite !]] xương đồng da [[sắt -vigoureux]] et résistant solide en parlant des personnes [[ !]] Mặt xương xương
  osseux
  Hệ xương
  ��système osseux
  xương
  ��poisson osseux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X