• (động vật học) panthère
  Báo
  jaguar
  Báo Phi
  léopard
  Journal; gazette; feuille
  Đặt mua báo
  s'abonner à un journal
  Một tờ báo chính trị
  une feuille politique
  Bài báo
  article de journal
  Báo hàng ngày
  journal quotidien; quotidien
  Nghề làm báo
  journalisme
  Rendre; donner en retour
  Báo ơn
  rendre un bienfait
  Importuner; causer des ennuis
  Báo hết người này đến người khác
  causer des ennuis aux uns et aux autres
  Informer; apprendre; avertir; annoncer; aviser; notifier
  Báo cho ai một sự việc
  informer quelqu'un d'un fait
  Tôi đến báo cho anh một tin
  je viens vous apprendre une nouvelle
  ấy đã được báo về đám cưới của người anh
  elle a été avisée du mariage de son frère
  Người ta đã báo cho anh ấy được tăng lương
  on lui a notifié son avancement
  báo trước
  prévenir; avertir d'avance; préaviser; prédire; présager

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X