• (động vật học) carapace (de tortue)
  Sépion; os (de seiche)
  Rouf (d'une barque...)
  Bêche; louchet
  (thực vật học) abricot, abricotier
  (thực vật học) sinocalamus (espèce de bambou)
  Entremetteur
  Le matin
  Hôm mai
  ��matin et soir
  Demain
  Cái mai nhỏ
  bêchette
  Xới bằng mai
  bêcher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X