• Dix mille
  Muôn người
  dix mille personnes
  Beaucoup; infiniment
  Muôn đội ơn lòng
  être infiniment reconnaissant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X