• Soigner; travailler; fignoler
  Viết nắn nót
  soigner son écriture; calligraphier
  Nắn nót lời văn
  travailler son style

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X