• Presser entre les doigts; palper
  Nắn túi
  palper la poche
  Nắn bụng chẩn bệnh
  (y học) palper l'abdomen en vue d'un diagnostic
  (kỹ thuật) redresser
  Nắn tấm tôn
  redresser une tôle
  (y học) réduire; rebouter
  Nắn chỗ sai khớp
  réduire une luxation
  Nắn cánh tay gãy
  rebouter un bras cassé (par des moyens empiriques)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X