• Ce...là ; l'autre
  Người nọ
  cette personne là; celui-là; celle-là
  Hôm nọ
  l'autre jour
  (văn chương) là; voilà
  Đây sông nọ núi
  ici un cours d'eau et là une montagne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X