• Jour de marche
    Từ đây đến làng phải ba ngày đường
    de là au village, il faut trois jours de marche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X