• Village
  Làng tôi sông chảy qua
  mon village est traversé par une rivière
  Monde
  Làng báo
  le monde des journalistes
  (đánh bài, đánh cờ) l'ensemble des pontes; les pontes
  Nhà cái thu tiền cả làng
  la banquier ramasse l'argent de tous les pontes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X