• (thực vật học) sauropus androgyne
  Diminuer de volume; réduire
  muối đã ngót
  la salaison d'aubergines a diminué de volume
  Nước xốt đã ngót đi
  la sauce a réduit
  Près de ; un peu de ; presque
  Ngót một trăm
  ��un peu moins de cent
  ngon ngót
  (redoublement, sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X