• Sel
  Muối biển
  sel marin;
  Muối mỏ
  sel gemme;
  Muối khoáng
  sels minéraux;
  Muối đồng
  (hóa học) sel de cuivre
  Saler
  Muối
  saler des poissons
  công nghiệp muối
  industrie salinière;
  công nhân làm muối
  saunier;
  độ muối
  salinité (de leau de mer);
  hóa muối
  salifier;
  lọ muối
  salière (sur la table du repas)
  muối bỏ biển
  une goutte deau dans la mer;
  nghề muối
  saliculture;
  người làm muối
  salinier;
  sự hóa muối
  salification;
  sự làm muối biển
  saunage;
  xưởng nấu muối
  saline
  thùng muối
  saloir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X