• S'évanouir; tomber en syncope
  Très
  Núi cao ngất
  une montagne très élevée; une montagne vertigineusement haute
  Diện ngất
  s'habiller très coquettement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X