• Juché très haut (dans une position instable)
  Ngồi ngất nghểu trên chiếc thang
  juché très haut sur une échelle
  ngất nga ngất nghểu
  (redoublement; sens plus fort en ce qui concerne l'instabilité de la position)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X