• Croquer à belles dents; manger voracement; dévorer
  ngấu cả đĩa xôi
  il mange voracement tout le plat de riz gluant
  Complètement décomposé; fait; à point
  Phân xanh đã ngấu
  engrais vert déjà complètement décomposé
  Mắm tép đã ngấu
  salaison de crevettes déjà faite (à point)
  Au plus haut degré
  Đói ngấu
  avoir faim au plus haut degré; avoir un faim dévorante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X