• Compact; serré
  Người đông nghịt
  foule compacte
  nghìn nghịt
  redoublement; (sens plus fort) plein (de monde)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X