• (cũng nói ngàn) mille; millier
  Nghìn lần hơn
  mille fois plus
  Nghìn lẻ một đêm
  mille et une nuit
  Một nghìn đồng
  un miller de dongs
  hàng nghìn
  des milliers; par milliers
  phần nghìn
  millième

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X