• Tortueux
  Ngõ phố ngoắt ngoéo
  des ruelles tortueuses
  Thủ đoạn ngoắt ngoéo
  des moyens tortueux
  Louvoyer; biaiser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X