• Tout à fait secret; bien secret
    giấu nhẹm chuyện ấy
    il garde cette histoire bien secrète

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X