• Résine
  Nhựa tổng hợp
  résine synthétique
  Cây cho nhựa
  arbres à résine ; arbres résineux (résinifères)
  Glu (pour prendre de petits oiseaux)
  (thực vật học) sève
  Asphalte; goudron
  Đường rải nhựa
  route revêtue d'asphate; route asphaltée
  Plastique
  Khay nhựa
  plateau en plastique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X