• (từ cũ, nghĩa cũ) service
  Nha khí tượng
  service de météorologie
  (từ cũ, nghĩa cũ) nói tắt của nha lại
  (nói tắt của mạch nha) malt
  quan tha nha bắt
  il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X