• Libérer.
  Tha binh
  libérer un prisonner.
  Pardonner ; tolérer ; remettre.
  Đó một bệnh chẳng tha
  ai c'est une maladie qui ne pardonne pas ;
  Tha nợ
  remettre une dette
  Tha tội chết cho một người bị kết án
  remettre la peine de mort à un condamné.
  Épargner ; ménager.
  Trẻ không tha già không thương
  n'épargner ni les jeunes ni les vieux ; ne craindre ni Dieu ni diable.
  Emporter entre ses dents ; emporter dans son bec.
  Mèo tha chuột
  chat qui emporte une souris entre ses dents
  Chim tha mồi
  oiseau qui emporte sa proie dans son bec.
  (thông tục) tra†ner avec soi.
  Đi đâu cũng tha đôi giày rách nát theo
  tra†ner partout où on va ses souliers délabrés.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X