• Allumer
  Nhen lửa
  allumer le feu
  (nghĩa bóng) déclencher; mettre sur pied
  Nhen một phong trào
  mettre sur pied un mouvement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X