• (variante phonétique de triều) Cour ; règne
  áo trào
  robe de la Cour
  Dưới trào vua Minh Mạng
  sous le règne de Minh Mang
  Déborder ; s' extravaser.
  Nước sôi trào ra
  eau bouillante qui déborde de la bouilloire
  Máu trào ra
  sang qui s' extravase
  Couler abondamment (en parlant des larmes)
  Nước mắt trào ra
  des larmes qui coulent abondamment ; répandre des larmes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X