• Victime d'une injustice
  Injuste immérité
  Những lời mắng oan
  des réprimandes imméritées
  Injustement faussement
  Bị vu oan ăn cắp
  être faussement accusé de vol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X