• Ébaucher, jeter l'ébauche, esquisser
  Phác ra một kế hoạch
  ébaucher un projet
  Phác một nụ cười trên môi
  esquisser un sourire
  Approximatif
  Tính phác
  calcul approximatif
  Phang phác
  (redoublement, sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X