• En avoir assez (de quelque chose); être repu (assouvi) (de quelque chose)
    Xem hát đến phát chán
    être repu de théâtre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X