• Prévenir; prendre des précautions
    Phòng bị hoả hoạn
    prendre des précautions contre l'incendie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X