• Aux moments (difficiles, peu agréable)
    Phải khi túng thiếu
    aux moments de gêne

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X