• Le juste et l'injuste; le bien et le mal
  Phân biệt phải trái
  discriminer le juste et l'injuste
  phân phải trái
  départager

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X