• Lit de planches, (lạm dụng) lit de camp
  Étal (au marché)
  Phản thịt
  étal de viande
  Trahir
  Phản chủ
  trahir son ma†tre
  Phản dân hại nước
  trahir son peuple et nuire à sa patrie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X