• (địa phương) (variante phonétique de phụt) jaillir; s'échapper en un jet puissant
    Nước phịt ra
    de l'eau qui jaillit

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X