• (cũng như phịu mặt) faire triste mine
    Bị mắng mặt phịu ra
    faire triste mine après avoir encaissé des reproches

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X