• Compliqué; complexe
  Vấn đề phức tạp
  question complexe
  Cỗ máy phức tạp
  une machine compliquée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X