• Enrouler; rouler
  Vấn tóc
  enrouler ses cheveux
  Vấn khăn
  enrouler un turban autour de la tête
  Vấn điếu thuốc
  rouler une cigarette
  (ít dùng) interroger
  Tự vấn lương tâm
  interroger sa conscience; faire son examen de conscience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X