• Oiseux
  Lời nói phiếm
  parole oiseuse
  Chuyện phiếm
  conversation oiseuse; papotage
  nói chuyện phiếm
  papoter
  (ngôn ngữ học) indéfini
  Mạo từ phiếm
  article indéfini

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X