• (địa phương thông tục) excessivement; formidablement
    Hàng đắt quá trời
    marchandise excessivement chère

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X