• (địa phương) répandre; épandre; disséminer
    Quải phân ra ruộng
    épandre du fumier sur la rizière

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X