• Négligemment; sommairement pour la forme
    Làm quấy quá cho xong
    faire quelque chose négligemment pour en finir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X