• Encore vert (en parlant d'un vieillard)
    Cụ già còn quắc thước
    un vieillard encore vert

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X