• (từ cũ, nghĩa cũ) reine de beauté; miss (à léchelle nationale)
    quốc sắc thiên hương
    beauté (à léchelle nationale)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X