• Entra†ner (au mal); tenter
  Không để giàu sang quyến dỗ
  ne pas se laisser tenter par les richesses
  Séduire
  Quyến dỗ một gái
  séduire une jeune fille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X